طلاق غیابی موضوعی است که امروز در این مقاله به برررسی آن می پردازیم.

یکی از نیازهای انسان، ازدواج است که با ایجاد حق و مسئولیت و تکلیف همراه می باشد. در این راستا قانونگذار برای تخلف از مسئولیت های زندگی ضمانت اجراهایی مثل طلاق را منظور داشته است. ما در مقاله ی زیر به بررسی شرایط طلاق غیابی می پردازیم.

طلاق غیابی چیست؟

چنانچه خواهان طلاق اعم از زن یا مرد دادخواست مربوطه را بدهد و ابلاغیه دادگاه به دست همسر نرسد یا ابلاغیه به همسر ابلاغ شود ولی در دادگاه حاضر نگردد، رأی صادر شده، غیابی محسوب شده و به این طلاق، طلاق غیابی گویند.

شرایط طلاق غیابی از سوی مرد

براساس قانون، حق طلاق با مرد بوده و در دادگاه، چه زن حضور یابد و چه نیابد، حکم صادر می گردد. ولی اگر زن در محکمه حاضر نشود و لایحه ای را ارائه نکند، رأی صادر شده غیابی شده و زن تا 20 روز فرصت واخواهی دارد.

طبق درخواست مرد، امکان صادر شدن رأی طلاق وجود داشته ولی برای ثبت کردن آن بایستی که مرد همه ی حقوق مالی زن را که شامل نفقه ایام عده، مهریه، نفقه معوقه، اجرت المثل دوران زوجیت و شرط تصنیف ( به شرط وجود شرایط و امضاء کردن آن در عقدنامه) را پرداخت نماید.

شرایط طلاق غیابی از طرف زن

چنانچه زن دادخواست طلاق داده باشد و برای طلاق دلیل موجهی داشته باشد و مرد با وجود ابلاغیه، در محکمه حاضر نشده و لایحه ای نیز نفرستد یا ابلاغیه به دست مرد نرسیده باشد، دادگاه رأی غیابی صادر می نماید.

برخی از شرایطی که زن می تواند برای آن ها درخواست طلاق غیابی دهد عبارتند از:

  • عدم توانایی مرد در پرداخت نفقه: طبق قانون، چنانچه مرد از پرداخت نفقه خودداری نماید و یا توانایی پرداخت نداشته باشد و محکمه نتواند او را به پرداخت نفقه ملزم نماید، در این مواقع زوجه می تواند از دادگاه درخواست طلاق نماید.

دادگاه در این موارد شوهر را به طلاق دادن مجبور می نماید ولی اگر شوهر از این کار خودداری نماید، نماینده ی دادگاه به جای مرد، اقدام به طلاق دادن می کند.

  • وکالت زن برای طلاق: ممکن است که مرد در ضمن عقد، به زن خود وکالت طلاق داده باشد. در این حالت نیز، چنانچه شوهر در دادگاه حاضر نشود یا ابلاغیه را نگرفته باشد، حکم طلاق غیابی می باشد.
  • عسر و حرج: طبق قانون، چنانچه ادامه ی زندگی مشترک باعث عسر و حرج زن شود، زن می تواند به دادگاه مراجعه کرده و درخواست طلاق نماید. مقصود از عسر و حرج وضعیتی است که زندگی را برای زن با مشقت و سختی همراه نماید. مثل اعتیاد شوهر، بدخلقی همسر، محکومیت به حبس شوهر برای 5 سال و یا بیشتر. طور یکه زن نتواند این مشکلات را تحمل نماید. دادگاه در این مواقع مرد را به طلاق دادن وادار می نماید و در صورت امتناع شوهر از طلاق، زن با اجازه از دادگاه طلاق خود را می گیرد. همچنین دادگاه در این موارد می تواند طلاق غیابی صادر نماید.
  • طبق قانون، هرگاه شخصی 4 سال تمام مفقودالاثر باشد، زوجه می تواند با گرفتن حکم از دادگاه طلاق بگیرد. در این مواقع دادگاه زمانی حکم صادر می نماید که بعد از درخواست زن برای طلاق، در یک کدام از روزنامه های شهر و همچنین یکی از روزنامه های تهران به صورت 3 دفعه ی متوالی و هر یک به فاصله ی 1 ماه آگهی شود. بعد از طی 1 سال از زمان انتشار اولین آگهی، چنانچه زنده بودن مرد اثبات نشود؛ دادگاه می تواند حکم طلاق غیابی وی را صادر نماید.

عده ی طلاق

زن پس از طلاق، بایستی عده نگه دارد. مدت زمان عده ی طلاق 4 ماه و 10 روز است. زن در این زمان بایستی از شوهر کردن اجتناب نماید. چنانچه مرد غایب، در مدت زمان عده باز گردد، در صورت تمایل می تواند رجوع کرده و به زندگی خویش ادامه دهد. ولی اگر پس از سپری شدن زمان عده بازگردد، دیگر نسبت به زنش حقی ندارد.

 

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *