سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت

شاید این سوال به ذهن متبادر گردد که قوانین چگونه وضع می گردند و قانونگذاران بر چه مبنا و ملاکی  قوانین را تصویب می نمایند که بر مبنای آن حقوق افراد متمایز و عده ای از قوانین موجود راضی و خرسند و عده ای احساس ناعادلانه بودن  قوانین را دارند  ؟!

بر خلاف تصور رایج که مردم تصور می کنند که نظام حاکم بر جامعه با میل و اراده و سلیقه شخصی و مصالح سیاسی ، اقتصادی و نظامی جامعه اقدام به قانون گذاری و اجرای آن می نمایند مهمترین دلیل  و ملاک  تصویب یک قانون نیاز مردم و عرف رایج بین  آنها است چرا که از یک سو قانونگذاران از بین مردم منتخب و از سوی دیگر چنانچه قانونی بر خلاف نیاز ، عرف و باور اشخاص در یک جامعه تصویب گردد متروک و هرگز اجرا نخواهد گردید. لذا نیاز مردم و عرف و باور رایج در بین آنها از مهمترین علل تصویب یک قانون محسوب می گردد.  

حق کسب و پیشه و تجارت از انواع حقوق مالی عینی است که عرف و رویه عملی بین اشخاص جامعه  و توافقات کتبی و حتی شفاهی آنها سبب پیدایش این حق و متعاقبا آن توجه قانونگذار به آن و نظم بخشیدن و تضمین اجرای آن گردیده است بحران های اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی حاکم بر جامعه و تغییر نگرش قانون‌گذار در جنبه حمایتی خود از یک سو و تغییر پر سرعت عرف و رویه و نیاز مردم در بحث حق کسب و پیشه و تجارت و سرقفلی سبب شده تا این نهاد حقوقی دستخوش تحلیل های حقوقی و نیز نظرات متعدد و بعضا متعارضی در فرآیند حل و فصل اختلافات ناشی از آن و رسیدگی های قضایی گردد که در ادامه عوامل این ابهام و تعارض و احکام صحیح حاکم بر این نهاد حقوقی مورد اشاره قرار خواهد گرفت. در رابطه با سرقفلی بدانید…

مشاوره حقوقی پرونده های ملکی
مشاوره حقوقی پرونده ملکی

اگر نیاز به مشاوره حقوقی در زمینه پرونده های ملکی خود دارید با پر نمودن فرم مشاوره، وکلای موسسه حقوقی و داوری بین المللی صلح آوران راستین در کوتاه ترین زمان ممکن پاسخگوی شما خواهند بود

۰۹۱۲۱۸۳۷۵۶۶

اطلاعات حقوقی سرقفلی و حق و کسب و پیشه