دیه پرده بکارت موضوعی است که قصد بررسی آن را در مقاله ذیل داریم. در ابتدای مجرای تناسلی و در مدخل واژن زنانه یک پرده لطیفی وجود دارد که بعد از پاره شدن آن به شکل زوائدی نامنظم دیده می شود. ما در مقاله ی زیر به بررسی این سوال که دیه پرده بکارت و پاره شدن به صورت غیر عمد چقدر می باشد؟ می پردازیم.

انواع پرده بکارت

این پرده دارای سوراخ مرکزی بوده کهانواع گوناگونی دارد.انواع مختلف پرده ی بکارت عبارتند از:

  • پرده ی بکارت حلقوی
  • پرده ی بکارت مثلثی
  • پرده ی بکارت غربالی
  • پرده ی بکارت هلالی
  • پرده ی بدون منفذ که دختران تا زمان بلوغ متوجه ی این وضع خود نمی شوند.

البته بعضی دختران نیز به صورت طبیعی پرده بکارت ندارند.

 دیه پرده بکارت مهر المثل است

در رابطه با این سوال که دیه پرده بکارت و پاره شدن به صورت غیر عمد چقدر می باشد؟ باید گفت: از جهت میزان دیه تفاوتی میان پاره شدن عمدی و غیر عمدی وجود ندارد. بنابر این در هر دو حالت همان مهر المثل می باشد.

چنانچه پرده ی دختر با انگشت و یا چیز دیگری پاره شده باشد، اگر موجب پارگی مثانه و عدم ضبط ادرار باشد، به غیر از دیه ی کامل، مهرالمثل هم تعلق می گیرد.

اما اگر منجر به پارگی مثانه نشده باشد، تنها همان مهرالمثل به او تعلق می گیرد و در هر دو حالت اگر این کار توسط اجنبی انجام شده باشد، مطابق قانون مرتکب تعزیر می باشد.

در رابطه با این سوال که دیه پرده بکارت و پاره شدن به صورت غیر عمد چقدر می باشد؟ باید گفت: چنانچه پرده ی بکارت به شکل ارتجاعی یا حلقوی باشد و دخول انجام شده باشد،  فرد، مشمول دیه ی ازاله ی بکارت نیست ولی احکام دیگر ثابت می باشد.

در رابطه با دیه پاره شدن پرده ی بکارت دختر مجرد نیز باید گفت: چنانچه ازاله ی بکارت با رضایت خود دختر انجام شود، دیه ی آن ارش البکاره است. گفتنی است در اکثر پرونده ها، ارش البکاره 2 % دیه ی کامل تعیین شده است. اما اگر این کار بدون رضایت دختر انجام شده باشد، دیه ی دختر همان مهرالمثل خواهد بود.

رضایت دختر مجنون یا نابالغ که به این عمل رضایت واقعی نداشته، در حکم نارضایتی خواهد بود.

ازاله بکارت

خراشیدگی، ساییدگی و پاره شدن پرده ی بکارت را که همراه با خون مردگی و تورم و یا جاری شدن خون باشد ازاله بکارت گویند. البته باید گفت که خونریزی دلیل ازاله بکارت نیست. همچنین عدم خونریزی نیز به معنی ازاله بکارت در گذشته نمی باشد.

طبق قانون همه ی کشورها، از بین رفتن پرده ی بکارت نقص عضو محسوب نمی شود ولی اگر موجب شکایت شود، مجازات سنگینی به دنبال دارد.

ازاله ی ناقص بکارت

پرده ی بکارت طبق نظر پزشکی قانونی به 12 ناحیه تقسیم شده که در اصطلاح به آن ساعت گویند. در واقع این پرده از یک شروع شده و به دوازده ختم می شود. مثلا پزشکان در گواهی خویش می نویسند: در ساعت 7 و 8 پارگی وجود دارد.

طبق قانون، دیه ی ازاله ی ناقص بکارت نیز همان مهرالمثل خواهد بود.

ارش ازاله ی بکارت

اگر فردی به غیر از شوهر، زن را ازاله ی بکارت نماید، ضامن بوده و میزان ارش ازاله ی بکارت، همان مهرالمثل خواهد بود.

چنانچه مردی با زنی به این شرط ازدواج کرده باشد که وی باکره باشد ولی در حقیقت امر، زن باکره نباشد، مرد این حق را دارد که عقد را فسخ نماید یا مابه التفاوت باکره بودن و نبودن را از زن بگیرد. همچنین این حکم برای زنی که  باکره نباشد و پرده ی بکارت خود را ترمیم نموده باشد، اجرا می شود.

چنانچه پس از عقد مشخص شود که زن باکره نبوده، مرد حق فسخ نداشته، مگر این که شرط بکارت نموده باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *