محاسبه سهم الارث مادر مبحثی است که در این مقاله قصد بررسی آن را داریم.

تا هنگامی که شخصی زنده است، مالک تمام دارایی های خود است، ولی با مرگ وی وضعیت جدیدی برای اموالش بوجود می آید و مالکیت اموال به اشخاص دیگری انتقال می یابد. در اصطلاحات حقوقی به انتقالات این چنینی، ارث گویند و افرادی که در نتیجه ی وراثت، مالک شده اند، وراث گویند. ما در مقاله ی زیر به بررسی محاسبه سهم الارث مادر می پردازیم.

طبقات ارث

خویشاوندانی که مستحق گرفتن ارث هستند، سه طبقه هستند. این طبقات عبارتند از:

  • طبقه اول: پدر، مادر، فرزندان
  • طبقه دوم: جد، جده، برادر، خواهر و اولاد هر کدام از آن ها
  • طبقه سوم: عمه، عمو، دایی، خاله و فرزندانشان

زمانی که  به غیر از مادر، دو وراث دیگر هم وجود دارد

هنگامی که متوفی مادر، پدر و 1 پسر دارد

زمانی که متوفی مادر، پدر و 1 پسر دارد، به هر یک از پدر و مادر یک ششم و بقیه به پسر می رسد.

هنگامی که متوفی مادر، پدر و 1 دختر دارد

مادر و پدر یک ششم و دختر دو سوم از ارث را می برد. هر فرض را بر همه ی فرض ها تقسیم می نماییم تا سهم هر یک از میزان اضافه آمده، مشخص گردد.

هنگامی که متوفی مادر و 1 پسر و 1 دختر دارد

سهم مادر در اینجا یک ششم و بقیه میان پسر و دختر به میزان 2 به 1تقسیم می شود.

هنگامی که متوفی مادر و 2 دختر دارد

در این حالت سهم مادر یک ششم و سهم هر یک از دختران دو سوم است.

هنگامی که متوفی به غیر از مادر، سه وراث دیگر هم دارد

هنگامی که متوفی به غیر از مادر، پدر، 1 پسر و 1 دختر هم دارد

در این حالت پدر و مادر هر کدام یک ششم و بقیه به پسر و دختر تعلق دارد که پسرها دو برابر دخترها ارث می برند.

هنگامی که متوفی به غیر از مادر، پدر و 2 پسر هم دارد

در این حالت پدر و مادر هر کدام، یک ششم و بقیه میان دختر و پسر تقسیم می شود که پسرها دو برابر دخترها ارث می برند.

هنگامی که متوفی به غیر از مادر، پدر و 2 دختر دارد

در این حالت نیز هر یک از پدر و مادر، یک ششم و دختران به میزان دو سوم ارث می برند.

هنگامی که متوفی به غیر از مادر، پدر، دختر و زوج دارد

در این زمان، هر یک از مادر و پدر ها یک ششم، دختر یک دوم و زوج یک چهارم است.

هنگامی که متوفی به غیر از مادر، پدر، زوجه و تعدادی دختر دارد

در این حالت نیز سهم الارث مادر و پدر هر یک 4/24 و دختران 13/24 و زوجه 3/24 است.

هنگامی که متوفی به غیر از مادر، پدر و زوج و تعدادی دختر دارد

سهم الارث مادر، پدر هر یک 2/12، دختران 5/12 و زوج 3/12 است.

هنگامی که متوفی به غیر از مادر، زوج  و چند دختر دارد

در این حالت نیز، مادر 2/12، زوج 3/12 و دختران هر کدام 7/12 سهم الارث دارند.

برای ارث شرایطی وجود دارد. این شرایط عبارتند از:

  • بایستی که مرگ حتما اتفاق بیافتد.
  • شرایط نسبی وجود داشته باشد.

بایستی که حتما مرگ اتفاق بیافتد

پس از اثبات مرگ، تعیین نمودن زمان دقیق مرگ بسیار اهمیت دارد. خصوصا اگر چند نفر با هم فوت نموده باشند که اگر اثبات گردد هر یک از آن ها در هنگام فوت دیگری در قید حیات بوده است، از وی ارث می برد.

در هنگام فوت یکی معلوم باشد و دیگری مجهول

چنانچه افرادی که هر کدام از آن ها از دیگری می توانند ارث ببرند، فوت نمایند و تاریخ فوت یکی معلوم باشد و دیگری مجهول، در این صورت شخصی که زمان فوت او مجهول بوده است، از شخصی که زمان فوتش مشخص است، ارث می برد.

زمان فوت افراد نامشخص باشد

چنانچه افراد فوت کنند و زمان فوت هر کدام نامشخص باشد و دلیل فوت این اشخاص آوار یا غرق باشد، این اشخاص از یکدیگر ارث می برند.

زمان فوت هر دو فرد نامشخص باشد

چنانچه اشخاصی که از هم می توانند ارث ببرند، فوت نمایند، دیگر آن دو از هم ارث نمی برند.

شرایط نسبی وجود داشته باشد

آن چیزی که باعث می شود افراد از همدیگر ارث ببرند، رابطه ی نسبی است.

One thought on “محاسبه سهم الارث مادر

  1. سیدعلیرضا موسوی :

    سلام.اگر متوفی یک مادر، یک همسر، دو پسر و دو دختر داشته باشد، نحوه تقسیم چگونه است؟ در صورت امکان راهنمایی فرمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *