مجازات ازدواج دائم بدون ثبت موضوعی است که در این مقاله قصد بررسی آن را داریم.

تنها خانه و ماشین نیست که بایستی ثبت بشوند، بلکه برخی اتفاقات مهم زندگی مثل ازدواج هم بایستی ثبت گردد و تا این کار انجام نشود، رسمیت پیدا نمی کند.چنانچه ازدواج شما رسمیت نداشته باشد، مورد حمایت قانون قرار نمی گیرد. یعنی اگر شما بخواهید به واسطه ی این ازدواج دعوایی را در دادگاه خانواده مطرح نمایید؛ چون در جایی ثبت نشده، نمی توانید و دادگاه نیز به موضوعتان رسیدگی نخواهد کرد. ما در مقاله ی زیر به بررسی مجازات ازدواج دائم بدون ثبت می پردازیم.

ثبت ازدواج موقت اجباری نیست

بدنیست بدانید، اجباری بودن ثبت تنها برای ازدواج دائم است و ازدواج موقت نیازی به ثبت نداشته و این یک موضوع اختیاری است. مگر در شرایطی که این ارتباط به بارداری زن ختم شده باشد یا این که یکی از شروط ضمن عقد عروس خانم باشد یا این که زمان عقد، طرفین ثبت ازدواج را شرط نموده باشند.
مجازات ثبت نکردن ازدواج تنها شامل حال آقایان می شود.

همانطور که در بالا نیز بدان اشاره کردیم، ثبت کردن ازدواج دائم امری اجباری بوده و افراد بایستی برای حفظ بنیان خانواده ی خود و طبق مقررات اقدام به این کار نمایند. به علاوه، چنانچه ازدواجی ثبت نشده باشد، نمی توان در دادگاه نسبت به آن دعوایی را مطرح نمود. مثلا در این مواقع، زن نمی تواند به واسطه ی دعوا، نفقه ی خود را مطالبه نماید.

گفتنی است در این رابطه، تنها آقایان جریمه شده و مجازات می شوند و خانم ها هیچ گونه مسئولیتی ندارند. حال سوالی که در این جا مطرح می شود این است که مجازات ازدواج دائم بدون ثبت چیست؟

اگر مردی این کار را نکند، یعنی ازدواج دائمش را ثبت ننماید؛ دادگاه علاوه بر این که او را ملزم به انجام این کار می کند به پرداخت جزای نقدی به بیشتر از هشتاد میلیون ریال و یا حبسی تعزیری از نود و یک روز تا شش ماه محکوم می کند و این مجازات ازدواج دائم بدون ثبت است.

چه شرایطی برای رسمی کردن ازدواج نیاز است؟

برای رسمی نمودن ازدواج بایستی طرفین مدرک شناسایی خویش را ارائه کرده و اگر زوجه باکره باشد بایستی مدرکی را دال بر رضایت ولی یا جد پدریش یا گواهی فوت هر دو ارائه نماید. برخی دیگر از شرایطی که باید در هنگام عقد رعایت بشود عبارت است از:

• به غیر از زن و شوهر، عاقد و سه نفر شاهد و دو نفر معرف بایستی پای سند ازدواج را امضاء نمایند.
• چنانچه مرد و زنی بی سواد باشند، بایستی یک فرد مطلع که باسواد باشد در دفترخانه حاضر شده و ثبت سند را برای فرد بی سواد بخواند تا وی سند را انگشت بزند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *