شهادت دروغ یکی از جرایم کیفری است و به این معناست که فردی در رابطه با موضوعی نزد دادگاه حاضر می شود و مطلب کذبی را عنوان می کند.

همچنین اگر شخصی که شهادت دروغ داده، شهادتش را پس بگیرد. یعنی این که مدعی بشود که شهادت دروغ داده است، مشمول شهادت دروغ می شود. ما در مقاله ی زیر به بررسی مجازات شهادت دروغ می پردازیم.

مجازات

شهادت می تواند در رابطه با حقوق مالی، غیر مالی، قصاص، بدنی و حدود باشد. شهادت از جمله ادله ای است که در دستگاه قضای همه ی کشورها پذیرفته شده است. ولی حدود استفاده و اعتبار آن ها متفاوت است. لذا به علت مهم بودن این موضوع برای شاهدین، ضوابط و شرایطی در نظر گرفته شده است.

طبق قانون، هر کس نزد مقامات رسمی دادگاه، شهادتی دروغ بدهد، به 3 ماه و 1 روز تا 2 سال حبس محکوم می شود. یا این که به پرداخت جزای نقدی از 1500000 ریال تا 12000000 ریال محکوم خواهد شد.

همچنین در ماده ی 201 قانون آمده است که اگر دادگاه از شاهد درخواست شهادت نماید و بعدا مشخص شود که وی خلاف حقیقت شهادت داده است، چه این شهادت به نفع و یا ضرر طرفین دعوا باشد، به غیر از مجازات سوگند دروغ، اگر شهادت باعث وارد آمدن خسارتی به طرف شده باشد، به تأدیه ی آن هم محکوم می شود.

مجازات سوگند دروغ

طبق ماده ی 649 قانون، چنانچه فردی در دادگاه سوگند دروغ داده باشد، به حبسی از 6 ماه تا 2 سال محکوم خواهد شد.

سوگند دروغ به چه شکل اثبات می شود؟

طبق ماده ی 197 قانون، برای این که اثبات بشود که شهادت شهود شرعی هست یا نه، قاضی پرونده تا ده روز فرصت دارد. در این مواقع بایستی برای قاضی پرونده اثبات بشود که فرد سوگند دروغ داده و حتی گاهی ممکن است شاهد از شهادت خود برگردد و بگوید که شهادت دروغین داده است. یا این که فردی از شهود اظهار نماید که شاهد اولی دروغ گفته است.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *