جراحی های زیبایی و قصور پزشکی از دیگر مواردی است که امروز قصد بررسی آن را داریم.

قصور زمانی به کار برده می شود که شخصی در کاری که بایستی انجام می داده، کوتاهی نموده است. قصور یک شخص در رابطه با همسرش یا قصور والدین درمورد تربیت فرزندشان، نمونه هایی از قصور هستند. چرا که والدین در قبال تربیت فرزندانشان وظایفی را به عهده دارند که انجام ندادن آن ها، قصور نامیده می شود. بسته به قصور صورت گرفته، از طرف قانونگذار برای آن مجازاتی در نظر گرفته شده است.

قصور پزشکی نیز یکی دیگر از موارد قصور است. در قوانین ما چند واژه ی تقصیر، قصور و خطا وجود دارد که گاهی به جای یکدیگر و مترادف هم به کار برده می شوند. ما در مقاله ی زیر به بررسی جراحی های زیبایی و قصور پزشکی و احکام ناظر بر آن می پردازیم.

تفاوت تقصیر پزشکی با قصور پزشکی

تفاوت تقصیر پزشکی با قصور پزشکی در این می باشد که در قصور پزشکی یک نوع غفلت وجود داشته که از روی اشتباه اتفاق افتاده است، ولی در تقصیر پزشکی، یک نوع عمد وجود داشته و اراده ی قبلی در موضوع دخالت داشته است.

تقصیر پزشکی مصادیقی داشته که بی مبالاتی، بی احتیاطی، رعایت نکردن قوانین دولتی و نبود مهارت از مصادیق آن می باشد. طبق قانون مجازات های اسلامی، تقصیر پزشکی شامل بی مبالاتی و بی احتیاطی است. همچنین نبود مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی جزء مصادیق بی مبالاتی و بی احتیاطی قرار می گیرد.

اکثر شکایات بیماران یا اطرافیانشان از پزشکان در مورد  بی احتیاطی، خطا در تشخیص، بی مبالاتی در درمان و معالجه ی بیماران و یا مراقبت های پس از عمل است.

طبق قاون تخلفات پزشکی شامل کوتاهی در انجام وظیفه، برملا کردن اسرار بیماری، فریفتن بیمار، جذب نمودن بیمار بوسیله ی تبلیغات گمراه کننده و عدم رعایت موازین قانونی، شرعی و علمی است.

نحوه ی اثبات تقصیر و قصور پزشکی

قانون علاوه بر این که به جرایم مرتبط با تقصیر پزشکی پرداخته و مجازات حاکم بر آن را مقرر می کند، چگونگی و نحوه ی اثبات آن را نیز بیان می دارد. در مورد نحوه ی اثبات تقصیرات پزشکی، باید گفت که با اخذ نظریه ی کارشناسی از سازمان نظام پزشکی یا سازمان پزشکی قانونی صورت می گیرد.

دادگاه عمومی مسئول رسیدگی به پرونده های مرتبط با تقصیر پزشکی است. در بعضی استان ها، شعبات خاصی از دادگاه های عمومی، مسئول رسیدگی به پرونده هاست. البته گفتنی است که مسئول رسیدگی به تخلفات و قصورات پزشکی، هیات های بدوی و دادسراهای انتظامی و تجدید نظر سازمان نظام پزشکی می باشد.

تقصیر علاوه بر خصوصی بودن جنبه ی عمومی نیز دارد

تقصیرات پزشکی علاوه بر این که باید به وسیله ی پرداخت دیه و جبران خسارت از طرف پزشک خطاکار صورت گیرد، جنبه ی عمومی نیز داشته و پزشک مرتکب به جزای نقدی و حبس یا محروم شدن از حقوق اجتماعی محکوم می گردد.

چگونگی برخورد با قصورات پزشکی

پزشکان عمل های زیبایی، نسبت به دیگر پزشکان، در معرض شکایت بیشتری هستند. بیشتر جراحی های زیبایی به زیبایی بینی مربوط می شود. بیشتر جراحان زیبایی پیش از عمل، از بیمار خود برائت نامه ای دریافت می نمایند، تا اگر هنگام عمل اتفاقی حادث شد از قبل بیگناهیشان ثابت شده باشد.

اما نکته ای که در اینجا باید در مورد جراحی های زیبایی و قصور پزشکی و احکام ناظر بر آناشاره کرد این است که هیچ گاه  قضات دادسرای جرایم پزشکی به برائت نامه توجهی نکرده و چنانچه تقصیر یا قصوری از جانب پزشک صورت گرفته باشد،  پزشک را به حبس و پرداخت دیه محکوم خواهند کرد.

یکی از مراحل شکایت از جراحی های زیبایی و قصور پزشکی در دادسرای انتظامی در سازمان نظام پزشکی است. دادسرای ویژه ی رسیدگی به قصور پزشکی از سازمان هایی هستند که می توان توسط آن ها مراحل شکایت از پزشکان زیبایی را دنبال نمود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *