تفاوت انتقال سند با انتقال برگ سبز خودرو و فک پلاک یکی از سوال هایی است که خیلی ها می پرسند و درباره آن نگرانند.

مدتی است که بحث معرفی مرجعی معتبر ورسمی برای ثبت سند ماشین، اختلاف عمیقی را میان کانون سردفتران، سازمان ثبت اسناد و نیروی انتظامی ایجاد کرده و همین امر باعث نگرانی و سردرگمی مردم شده است. خیلی ها می پرسند که تفاوت انتقال سند با انتقال برگ سبز خودرو و فک پلاک در چیست؟

در این میان نمایندگان مجلس، رئیس قوه قضاییه، سازمان ثبت اسناد و بازرسی کل کشور یک صدا می گویند که تنظیم سند تنها در صلاحیت دفتر اسناد رسمی بوده و هیچ مرکز و مرجع دیگری حق وارد شدن به آن را ندارد. بنابر این پیامدهای تنظیم و ثبت نشدن سند متوجه ی کسانی می شود که از ثبت آن در دفاتر اسناد خودداری به عمل آورند.

 اما در این میان تنها پلیس راهنمایی همچنان تاکید دارد که ثبت نمودن سند خودرو در این دفاتر اختیاری است و برگ سبز آن به عنوان یک سند رسمی مالکیت به حساب می آید. اما از نگاه مسئولان قوه قضاییه، سازمان ثبت اسناد و کارشناسان حقوقی بین این دو سند یک سری تفاوت ها وجود دارد.

ما در مقاله ی زیر به بررسی تفاوت انتقال سند با انتقال برگ سبز خودرو و فک پلاک می پردازیم.

تفاوت سند خودرو با برگ سبز خودرو

در رابطه با این موضوع که تفاوت انتقال سند با انتقال برگ سبز خودرو و فک پلاک در چیست؟ باید گفت: چند سال پیش، بالای برگ سبزی که در زمان فروش خودرو به مالکش ارائه می شد، نوشته شده بود شناسنامه ی وسیله نقلیه. اما مدتی بعد این نام به سند مالکیت تغییر پیدا کرد.

در واقع برگ سبز خودرو، سند مالکیت پلاک بوده نه خودرو. چون طبق قانون، پلیس راهنمایی پلاک خودرو را تحویل مالک آن می دهد. بنابر این سند مالکیت پلاک یا شناسنامه ی وسیله ی نقلیه یا همان برگ سبز را باید نیروی انتظامی تحویل بدهد و این همان سند مالکیت پلاک به حساب می آید و هیچ گونه ارتباطی به مالکیت وسیله ی نقلیه ندارد.

سال ها پیش که هنوز بحث پلاک ملی به میان نیامده بود، پلاک خودرو با تغییر مالکیت آن تغییر پیدا نمی کرد. در عوض دفاتر اسناد رسمی زمانی که سند خودرویی را تنظیم می کردند، نسخه ای را هم برای راهنمایی و رانندگی می فرستادند که در آن مشخصات کارت ماشین کاملا تغییر پیدا می کرد. البته یک دفترچه ای نیز وجود داشت که که پلیس راهنمایی آن را به مالک خودرو می داد. در این دفترچه ستونی وجود داشت که در آن مشخصات مالک جدید در آن ثبت می شد.

این کار برای آن انجام می شد که اگر زمانی از آن ها نام مالک را استعلام کردند بتوانند جوابگو باشند. چرا که همیشه استعلام ها از طرف نیروی انتظامی است. در تبصره ی 29 از قانون آمده که نیروی انتظامی می تواند با همکاری و کمک سازمان ثبت اسناد، امکان استقرار این دفاتر را در جایگاه های تعویض پلاک فراهم آورد. چون که یکی از دغدغه های مسئولان این بود که چرا مردم می بایست برای ثبت سند خودروی خود به 2 مرکز مرجعه نمایند.

مالک پلاک الزاما مالک خودرو نیست

در رابطه با این موضوع که تفاوت انتقال سند با انتقال برگ سبز خودرو و فک پلاک در چیست؟ باید گفت که هر فرد میتواند پلاک داشته باشد ولی خودرویی نداشته باشد. تا جایی که ممکن است شخصی 10 پلاک داشته باشد، در حالی که تنها فقط 1 خودرو داشته باشد.

همچنین شخصی که مالک پلاک است الزاما مالک خودرو نیست. برگ سبز سند پلاک بوده نه سند خودرو. این برگه نشان می دهد که فرد مالک پلاکی است که روی خودرو نصب شده است.

نکته ی دیگری که در رابطه با تفاوت انتقال سند با انتقال برگ سبز خودرو و فک پلاک وجود دارد این است که برگ سبز خودرو را نمی توان در رهن گذاشت. چرا که سند رسمی نیست. برای این که بتوانید خودروی خود را در رهن بگذارید باید ابتدا کار انتقال سند را انجام بدهید تا بتوانید سند خود را در رهن بگذارید.

برای این کار باید به دفاتر اسناد رسمی مراجعه نمایید. متاسفانه خیلی از افراد وقتی که به سازمان ثبت اسناد مراجعه می کنند و از هزینه های به نام زدن سند مطلع می شوند ترجیح می دهند که کارشان را با گرفتن برگ سبز از مراکز تعویض پلاک بگذرانند. چرا که برگ سبز هزینه ی کمی دارد و به راحتی می توان این کار را به انجام رساند. این در حالی است که این افراد به تبعات بعدی این کار فکر نکرده اند.

متاسفانه در قضیه ی ثبت و انتقال سند خودرو به مردم این گونه القا شده که اگر به دفاتر تنظیم سند مراجعه کنید بایستی پول زیادی را بپردازید. در حالی که بخشی از پولی که بابت ثبت و انتقال سند خودرو در این دفاتر گرفته می شود، مربوط به مالیات است که مستقیما به حساب خزانه ی دولتی واریز می شود. در حقیقت این دفاتر حقوق دولت را گرفته و به حسابشان واریز می کنند.

بخش دیگر این پول حق الثبت بوده که 42% آن سهم هلال احمر است تا بتواند تجهیزاتش را برای امداد رسانی های جاده ای به روز نماید. از طرف دیگر این دفاتر باید عوارض سالانه ی خودرو و مالیات بر ارزش افزوده ی خودرو را نیز در هنگام ثبت و تنظیم سند دریافت نمایند.

در این میان تنها پولی که برای حق التحریر دریافت می گردد، سهم سردفتر است. از این پول نیز 10% آن باید برای بیمه پرداخت گردد. مابقی پول نیز میان کارمند و دفتر یار به صورت مساوی تقسیم می شود.

بنابر این چنانچه در دفاتر اسناد رسمی سندی تنظیم نگردد، حق دولت ضایع نیز ضایع می گردد. یعنی حق الثبت، مالیات جا به جایی سند، مالیات بر ارزش افزوده، سهم هلال احمر و هزینه ی صدور سند همگی از بین می رود. گفتنی است که تمامی این هزینه ها برای خدمت رسانی به مردم انجام می شود. بنابر این بایستی اطلاع رسانی صحیحی در این زمینه داشته باشیم تا بتوانیم جلوی ضررها را بگیریم.

مطابق قانون پلیس راهنمایی و رانندگی نمی تواند حق الثبت را دریافت و به حساب دولت واریز کند بنابر این حق دولت ضایع می شود.

در حال حاضر، انتقال سند خودرو در دفاتر تنظیم سند اجباری شده و آمار افرادی که برای گرفتن سند به این دفترخانه ها مراجعه می کنند در حال افزایش است. اما غالبا مالکان قبلی در دسترس نبوده و متاسفانه سند زدن به مشکل بر می خورد. چرا که الزاما بایستی مالک قبلی باشد والا خریدار می تواند تنها با داشتن مبایعه نامه ای به دادگاه مراجعه نماید که این کار هم ممکن است ماه ها به طول بیانجامد.

در رابطه با تفاوت انتقال سند با انتقال برگ سبز خودرو و فک پلاک باید گفت که چنانچه فروشنده ای ممنوع المعامله شده باشد، مراکز تعویض پلاک متوجه ی موضوع نمی شود. چون دادستانی ممنوع المعامله ها را به ثبت اسناد ارسال می کند و ثبت اسناد نیز اسامی را به دفاتر اسناد رسمی می دهد. ما زمانی که وارد سازمان ثبت می شویم از اسامی محجورین و ممنوع المعامله ها مطلع می شویم. بنابر این با انتقال سند در دفاتر رسمی، ممنوع المعامله ها مشخص می شوند. این در حالی است که با انتقال برگ سبز نمی توان این کار را انجام داد.

بی شک هر کس بر اساس ماموریتی که دارد می تواند کاری را انجام بدهد. ماموریت پلیس مشخص است. نیروی انتظامی یک ماموریت دارد، راهنمایی و رانندگی وظیفه ی دیگر دارد. آگاهی یک ماموریت، کلانتری ها، اداریه گذرنامه و غیره نیز هر کدام ماموریت جداگانه ای داشته و نمی توانند به حوزه های یکدیگر وارد گردند. گفتنی است که تنظیم سند خودرو کاری تخصصی بوده و نیاز به سواد دارد. چرا که به شاخه های متفاوتی تقسیم شده و در هر کدام از آن ها  به تخصص خاصی نیاز است. همان طور که سردفتر نمی تواند کار پلیس راهنمایی را انجام بدهد، پلیس راهنمایی نیز نمی تواند کار سردفتر را به انجام برساند.

بنابر این چقدر خوب می شود که هر کس وظیفه ای که به آن محول شده را به درستی انجام بدهد و با سرپیچی کردن از قانون برای دیگران مشکلی را ایجاد نکند. سازمان بازرسی نیز بارها به صراحتا اعلام کرده است که انتقال سند خودرو در دفاتر ثبت اسناد رسمی انجام می گیرد و صلاحیت این کار به این دفاتر داده شده است.

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *