از جمله کارهایی که می توان در رابطه با مطالبه وجه التزام در قراردادها و پیش از طرح دعوا انجام داد، به واسطه ماده 156 قانون آیین دادرسی در امور مدنی ارسال کردن اظهارنامه می باشد.

اظهار نامه در واقع یک ورقه قضایی می باشد که زمانی که بخواهیم حق خود را از دیگران پیش از اقامه دعوی طلب کنیم و یا در اصطلاح مطالبه وجه نماییم و همچنین برای اخطار به طرف مقابل ویا تامین دلایلی برای دعاوی در آینده مورد استفاده قرار می گیرد. چرا که می‌توان از اظهارنامه در اقامه دعوی در مرجع قضایی استفاده نمود.

با توجه به ماده مذکور هر کسی می تواند پیش از تقدیم دادخواست حق خود را با اظهارنامه از دیگری طلب نماید، به شرط این که موعد طلب فرا رسیده باشد.

 

 

در کل، هر کسی حق دارد اظهاراتی را در رابطه با معامله ها و طلب های خود با دیگران بیان کند و از فرد دیگر بخواهد تا طلب هایش را به صورت رسمی به او برساند و ضمن اظهارنامه به او ابلاغ کند.

 1. همانطور که در قسمت بالا بیان شد اظهارنامه از اوراق قضایی می باشد. از این رو این اوراق را باید از محل فروش تمبر و اوراق قضایی دادگستری ها تهیه کرد.
 2. اگر قصد داشته باشیم که برای کسی یک اظهارنامه بنویسیم،  باید سه نسخه اظهارنامه تهیه کنیم و مطالب خود را در سه نسخه بنویسیم.
 3. اگر به فرم اظهارنامه توجه کنید، این برگ دارای پنج بخش است.
 • در کادر بالا سمت راست مشخصات و اقامتگاه اظهارکننده نوشته می شود.
 • در کادر کوچکی که در وسط قسمت بالا قرار دارد، موضوع اظهارنامه نوشته می شود.
 • در کادر بالای سمت چپی، اقامتگاه و مشخصات مخاطب یعنی گیرنده اظهارات نوشته شده است.
 • در ستون سمت راست با عنوان خلاصه اظهارات؛ اظهارات به طور خلاصه نوشته می شود.

به موجب بخش اخیر ماده 149 قانون آیین دادرسی در امور مدنی، منظور از تامین تنها صورت برداری و ملاحظه از دلایل، امارات و قرائن موجود می باشد که در آینده ممکن است متعسر یا متعذر از ارائه آن شد.

بعد از تحویل اظهارنامه به مراجع قضایی که معمولا دفاتر دادگاه ها یا اداره ثبت اسناد است ابلاغیه ای به فرد مورد نظر ارسال می شود و او پاسخ خود را در ستون سمت چپ اظهارنامه با عنوان خلاصه جواب می نویسد.

در صورت لزوم به ارائه سند یا مال یا وجهی به همراه اظهارنامه، آن مال یا سند یا وجه را به مرجعی که اظهارنامه را برای ارسال به آن تحویل داده ایم می دهیم تا به ضمیمه اظهارنامه تحویل مخاطب شود.

 1. بعد از تنظیم کردن اظهارنامه در نسخه های لازم، آن را به دفتر فروش تمبر دادگستری تمبر مربوطه بر روی آن الصاق و باطل می کنیم.
 2. اظهارنامه ای که تمبر زده شده را به اداره ثبت محل یا دفتر دادگاه محل تحویل می دهیم.
 3. به مدت بیست روز بعد از تحویل اظهارنامه، برای گرفتن نتیجه به همان مرجع مراجعه می کنیم
 4. از سه نسخه ای که به واحد ابلاغ داده می شود، یک نسخه به مخاطب، یک نسخه به اظهارکننده و نسخه سوم در دفتر اظهارنامه بایگانی می گردد.

در پایان و در رابطه با مطالبه وجه، این نکته را باید در نظر داشته که اداره های ثبت و دفترهای دادگاه ها از ابلاغ کردن اظهارنامه هایی که حاوی مطالب خلاف اخلاق و خارج از نزاکت باشد اجتناب می کند.

از جمله کارهایی که می توان در برخی از موارد مربوط به مطالبه وجه التزام در قراردادها قبل از اقامه دعوا انجام داد تامین دلیل می باشد. در پرونده طرح شده با در نظر گرفتن شرط ضمن عقد و عدم تحویل به موقع مورد معامله و عدم توجه فرد متعهد به اظهارنامه ارسالی از سوی متعهدله در رابطه با گرفتن دلیل برای دادگاه که مورد معامله در مهلت معین تحویل نشده و همچنان شرایط تحویل آن مهیا نیست اقدام به اخذ تامین دلیل شده است.

تامین دلیل در واقع یک درخواست است که در حال حاضر به دلیل دادخواست تقدیم مراجع ذی صلاح می شود. تامین دلیل برای حفظ حق است.

با توجه به بند ب از ماده 9 قانون شورای حل اختلاف مصوب سال 1387، تامین دلیل در صلاحیت شورای حل اختلاف می باشد که مانند سایر  اقدام های این شورا به صورت رایگان و بدون هزینه دادرسی رسیدگی می شود.

البته این معافیت شامل هزینه کارشناسی نمی شود. همچنین اگر امر مورد کارشناسی تخصصی نباشد ممکن است به وسیله مدیر دفتر، اعضای شورا یا کارکنان حل و فصل شود. قبول استماع شهادت شهود نیز می تواند جز مصادیق تامین دلیل قرار بگیرد.

در صورت فوری نبودن تامین دلیل قانون دادرس را ملزم به تامین فوری دلیل می باشد. همچنین اجرای فوری قرار در صورت داشتن فوریت بدون احضار قبلی خوانده امکان پذیر می باشد. مدت بیست روز بعد از تحویل اظهارنامه برای اخذ نتیجه به همین مرجع تقدیمی مراجعه می کنید.

مطالبه وجه

زمانی که یک شخص وجهی را از شخص دیگری طلب داشته باشد و بدهکار از پرداخت بدهی اجتناب کند، برای رسیدن به طلب خود باید اقدام قانونی در راستای مطالبه وجه صورت دهد، مطالبه وجه می تواند بر اساس سفته، چک، رسید، فاکتور، قرارداد و تعهد مالی، فیش بانکی یا پرینت حساب و یا شهادت شاهدان باشد.

در رابطه با فاکتور باید گفت که بدهکار باید فاکتور را امضا کند زیرا فاکتوری که  امضا یا اثر انگشت بدهکار ندارد نمی تواند نشان دهنده بدهی باشد مگر در کنار دلیل یا قراین و امارات دیگری وجود داشته باشد.

در رابطه با وجه هایی که به دلیل قرض دادن به حساب بدهکار واریز شده، علاوه بر فیش بانکی و یا پرینت حساب بهتر است که دلیلی وجود داشته باشد که نشان دهد وجه و یا وجوه واریزی بابت قرض می باشد.

 

روش های مطالبه وجه

روش های مطالبه وجه

 1. ارسال کردن اظهارنامه

هر چند ارسال اظهارنامه در رابطه با موضوع های فوق اجباری نمی باشد ما هرکس می تواند قبل از ارائه دادخواست، حق خود را با اظهار نامه از دیگری طلب کند به شرط این که موعد وصول طلب فرا رسیده باشد.

به طور کلی هر کس این حق را دارد اظهارتی را که درباره ی تعهدات و معامله های خود با دیگری است و بخواهد به طور رسمی به وی ارسال کند ضمن اظهارنامه به طرف مورد نظر ابلاغ کند.

با ابلاغ و ارسال اظهارنامه، بدهکار متوجه این موضوع می شود که طلبکار در مطالبه طلب خود کاملا جدی می باشد و حتماً برای مطالبه وجه  مبادرت به تحویل دادخواست خواهد کرد.

ارسال اظهارنامه بیش تر در موردی می تواند موثر واقع شود که طلبکار بداند که با ارسال اظهارنامه، احتمال زیادی در پرداخت بدهی از طرف بدهکار وجود دارد اما ارسال اظهارنامه ممکن است همیشه موثر نباشد و شاید باعث شود که طرف مقابل آدرس خود را تغییر دهد یا اموال خود را مخفی و یا از دسترس خارج کند.

از این رو، در استفاده از اظهار نامه باید دقت بیشتری به عمل بیاید و در این رابطه بهتر است که به وکیل دادگستری یا کارشناسان زبده مراجعه و مشاوره حقوقی کنید که این کار دو مزیت در بر دارد یکی این که مشخص می شود با توجه به اوضاع و احوال قضیه آیا به صلاح است که اظهارنامه ارسال شود یا خیر.

و دیگر اینکه در صورت صلاحدید برای ارسال اظهار نامه، وکیل دادگستری متنی مناسب برای آن تنظیم و تهیه می کند. بعد از تهیه متن اظهارنامه باید به دفتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه کنید و متن اظهارنامه ای که تهیه نموده اید را به متصدی مربوطه داده تا آن متن را در سیستم دفتر خدمات الکترونیک قضایی تایپ، وارد و ثبت کند.

 1. دادخواست مطالبه وجه

بعد از ارسال اظهارنامه به طرف مورد نظر، اگر پاسخی داده باشد یا نه، می توان با تنظیم دادخواست مناسب دعوی مطالبه وجه خود را مطرح نمایید  و برای این منظور نیز می توان برای مشاوره و تنظیم متن دادخواست مناسب به وکیل یا کارشناس قضایی مراجعه کنید و بعد از تهیه متن دادخواست مناسب به دفتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه کنید و متن دادخواست مطالبه وجه را به متصدی مربوطه داده تا آن را در سیستم دفتر خدمات تایپ، وارد و ثبت کند.

زمان مراجعه به دفتر خدمات الکترونیک قضایی برای ثبت دادخواست باید اصول مستندات، اصل کارت ملی و همچنین کارت عابر بانک خود را نیز جهت پرداخت هزینه دادرسی و هزینه ثبت دادخواست به همراه داشته باشید و اگر قبلاً در سامانه ثنا یا سامانه ابلاغ الکترونیکی ثبت نام نشده باشد، با توجه به اینکه ثبت نام آن الزامی است، در دفتر خدمات الکترونیک قضایی این کار نیز انجام  می شود.

بعد از ثبت دادخواست مطالبه وجه، پرونده به صورت الکترونیکی به مراجع قضایی ارسال و ارجاع می شود که در این صورت بعد از مدت کوتاهی از ثبت دادخواست پیامکی حاوی شماره پرونده به تلفن همراه ارسال درخواست کننده ارسال می شود و طی آن اعلام می شود که پرونده جهت رسیدگی به کدام مرجع تحویل داده شده است.

دادخواست هایی که مبلغ خواسته آنها یعنی مبلغی که مورد مطالبه قرار گرفته بیش از بیست میلیون تومان باشد جهت رسیدگی به دادگاه مربوطه ارجاع می گردد و اگر مبلغ خواسته بیست میلیون تومان و یا کمتر باشد، دادخواست جهت رسیدگی به شورای حل اختلاف مربوطه تحویل داده می شود.

خواسته های مرتبط با خواسته اصلی

علاوه بر مطالبه وجه، چه خواسته های دیگری را می توان در دادخواست مطرح کرد؟

علاوه بر خواسته اصلی که همان مطالبه وجه است می توان خسارت تاخیر تأدیه و خسارات دادرسی را نیز طلب کرد و برای توقیف اموال، تقاضای صدور قرار تأمین خواسته را نیز ارسال کرد.

صدور قرار تأمین خواسته در شورای حل اختلاف یا دادگاه منوط به تودیع خسارت احتمالی می باشد مگر این که خواسته مستند به سند رسمی باشد و یا خواسته مستند به چک و سفته باشد و شرایط صدور قرار تأمین خواسته را بدون پرداخت خسارت احتمالی داشته باشد.

در غیر این صورت برای صدور قرار تأمین خواسته نیاز به تودیع خسارت احتمالی از سوی خواهان می باشد، در دفتر خدمات الکترونیک قضایی هنگام ثبت دادخواست که طی آن تقاضای صدور قرار تأمین خواسته نیز شده باشد، نیاز به پرداخت خسارات احتمالی نیست بلکه ایداع خسارت احتمالی پس از صادر شدن دستور دادگاه یا شورای حل اختلافی است که پرونده به آن تحویل داده می شود.

مطالبه وجه چک

علاوه بر اینکه وجه چک را می توان از روش بالا طلب کرد و تقاضای محکومیت خوانده را کرد، وجه چک می تواند به دو روش دیگر نیز طلب شود.

یکی از راه تقاضای صدور اجرائیه نسبت به کسری مبلغ چک و حق الوکاله وکیل بر اساس تعرفه قانونی می باشد بدون این که به صدور حکم از دادگاه یا شورای حل اختلاف نیاز باشد که این دادخواست در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ثبت و جهت رسیدگی به دادگاه صالح ارجاع داده می شود، دادگاه موظف است در صورت وجود شرایط زیر با توجه به مورد علیه صاحب حساب، صادر کننده یا هر دو اجرائیه صادر کند و این شرایط عبارتند از:

یک: در صورتی که در متن چک، وصول وجه آن مبنی به تحقق شرطی نشده باشد،

دو: در صورتی که در متن چک قید نشده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است

سه: در صورتی که گواهینامه عدم پرداخت به سبب دستور عدم پرداخت طبق ماده 14 قانون صدور چک و تبصره‌های آن صادر نگشته باشد.

بعد از ابلاغ شدن اجرائیه صادرکننده موظف است ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه، بدهی خود را پرداخت کند، یا با موافقت دارنده چک ترتیبی برای پرداخت آن بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم را آسان نماید؛ در غیر این‌ صورت حسب درخواست دارنده چک، اجرای احکام دادگستری، اجراییه را بر اساس قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی تصویب شده در 23/3/1394  به مورد اجراء گذاشته و نسبت به استیفای مبالغ مذکور اقدام می شود.

اگر صادرکننده یا قائم مقام قانونی وی دعاوی مانند مشروط یا بابت تضمین بودن چک یا تحصیل چک از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا دیگر جرائم در مراجع قضائی اقامه کند، اقامه دعوی مانع از جریان عملیات اجرائی نمی شود؛ مگر در مواردی که مرجع قضائی گمان قوی پیدا کند یا از اجرای سند مذکور ضرر جبران ناپذیر وارد شود که در این صورت با اخذ تامین مناسب، قرار توقف عملیات اجرایی صادر می شود.

در حالتی که دلیل ارائه شده مستند به سند رسمی باشد یا اینکه صادرکننده یا قائم مقام قانونی مدعی مفقود شدن چک بوده و مرجع قضائی دلیل هایی ارائه شده را قابل قبول بداند، توقف عملیات اجرائی بدون گرفتن تامین صادر می شود. به دعاوی مذکور خارج از نوبت رسیدگی می شود.

روش دیگر مطالبه وجه چک از طریق تقاضای صدور اجرائیه در اداره اجرای اسناد رسمی می باشد و برای مطالبه وجه چک از این روش، توقیف اموال بدهکار در حالت موجود بودن اموال و ممنوع الخروج نمودن بدهکار امکان پذیر است.

 

One thought on “مطالبه وجه 

 1. عقیل ثوامراحمدی :

  سلام واقعا دست خوش دمت گرم.خیلی عالی مرسی از راهنمایی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *