محاسبه سهم الارث همسر مبحثی است که در این مقاله قصد بررسی آن را داریم.

پس از این که فردی از دنیا می رود، ممکن است از خود ماترکی را داشته باشد که وراث پس از گرفتن انحصار وراثت می توانند آن را میان خودشان تقسیم کنند. ما در مقاله ی زیر به بررسی محاسبه سهم الارث همسر می پردازیم.

سهام معینه

سهام معینه عبارتست از:

  • نصف یعنی یک دوم
  • ربع یعنی یک چهارم
  • ثمن یعنی یک هشتم
  • ثلث یعنی یک سوم
  • دو ثلث یعنی دو سوم
  • سدس ترکه یعنی یک ششم

میزان سهم الارث زن در عقد دائم

طبق ماده ی 861 قانون، زن از شوهرش بعد از مرگ ارث می برد، البته به شرطی که در عقد دائمی او بوده و پیش از مرگ همسرش زنده باشد.

همچنین ماده ی 880 قانون در رابطه با سهم الارث زن می گوید: چنانچه زنی که وارث شوهرش است، وی را به قتل عمد برساند، از او ارث نمی برد.

چنانچه شوهر در هنگام فوت فرزند داشته باشد، زن از یک هشتم اموال شوهر ارث می برد و اگر شوهر در هنگام فوت، فرزندی نداشته باشد، از یک چهارم اموال مرد ارث می برد.

طبق ماده ی 946 قانون در گذشته، زن تنها از اموال منقول شوهر ارثیه می برد و از زمین و ساختمان ارثی به وی نمی رسید. این در حالی است که بعد از 70 سال، مجلس هشتم قانونی را به تصویب رساند و آن این بود که زن بعد از مرگ شوهرش در صورت داشتن فرزند، از یک هشتم اموال شوهرش ارث می برد و از اموال غیر منقول نیز به میزان یک هشتم به سهم الارث می برد.

طبق قانون، چنانچه زنی در عقد موقت شوهرش باشد، از او سهم الارث نمی برد. همچنین اگر مردی، زنش را طلاق رجعی داده و در هنگام عده، فوت نوده باشد، زن از دارایی شوهرش ارث می برد.

میزان سهم الارث زوج بعد از فوت همسر

چنانچه متوفی فرزندی داشته باشد، میزان سهم الارث زوج یک چهارم و اگر متوفی فرزندی نداشته باشد، به میزان یک دوم است.

طریقه ی محاسبه سهم الارث

پس از هزینه ی کفن و دفن، چنانچه دینی به گردن متوفی باشد، بایستی از ماترک داده شود و پس از آن تا میزان یک سوم ماترک ( طبق وصیت) اعمال می گردد و در آخر ماترک طبق اصول زیر تقسیم می گردد. انگشتر میت که وی استفاده می کرده و لباس و قرآن وی هم به پسر بزرگتر تعلق می گیرد. البته این اقلام شامل میراث مادر ها نمی گردد.

سهم الارث مادر: چنانچه متوفی فرزند یا خواهر یا برادر داشته باشد، به میزان یک ششم و اگر فرزند یا خواهر و برادری نداشته باشد، به میزان یک سوم است.

سهم الارث پدر: چنانچه متوفی فرزند داشته باشد، به میزان یک ششم است.

سهم الارث خواهر: چنانچه با متوفی از پدر مشترک باشند و  برادر یا جد پدری نداشته باشند، به میزان یک دوم و اگر بیش از یک خواهر باشند، به میزان دو سوم است.

سهم الارث خواهر و برادر: چنانچه با متوفی، از مادر مشترک باشند و جد مادری هم نداشته باشند، به میزان یک ششم واحد و اگر متعدد باشند به میزان یک سوم واحد است.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *