نحوه به اجرا گذاشتن مهریه مبحثی است که در این مقاله قصد بررسی آن را داریم.

مهریه مالی است که در زمان عقد بر ذمه ی مرد قرار گرفته و در صورت درخواست زن، مرد مکلف به پرداخت می شود. بنابراین مهریه از حقوق قانونی و شرعی زن است. گفتنی است موضوع به اجرا گذاشتن مهریه زمانی جدی تلقی می شود که زوجین در زندگیشان تنگناهایی را احساس نموده و زندگیشان به سمت و سوی انواع طلاق( طلاق توافقی، طلاق عاطفی و …) کشیده شود.

زن چه زمانی مالک همه ی مهریه اش می گردد؟

برخی فکر می کنند که از زمان خواندن خطبه ی عقد مالک همه ی مهریه می شوند. در صورتی که این گونه نیست و در آن زمان زن فقط مالک نصف مهریه اش می شود و تا هنگامی که اولین مقاربت صورت نگیرد زن مالک همه ی آن نمی شود.

ازچه طریقی می توان مهریه را به اجرا گذاشت؟

در رابطه با نحوه به اجرا گذاشتن مهریه باید گفت: از دو طریق می توان مهریه را به اجرا گذاشت. این دو طریق عبارتند از:

 • اجرای ثبت
 • از طریق دادگاه

هر کدام از این روش ها مزایا و معایبی دارد. چنانچه مهریه ی شما عندالمطالبه بوده و مرد مالی را برای توقیف داشته باشد که جزء مستثنیات دین او نباشد یا در حالتی که قصد ممنوع الخروج نمودن او را داشته باشید بهتر است از راه اجرای ثبت وارد شوید. چرا که سریعتر به نتیجه می رسید.

اما اگر مرد مالی را برای توقیف کردن نداشته باشد بهتر است از راه دادگاه وارد شوید. چنانچه از طریق دادگاه برای گرفتن مهریه اقدام نمایید، بایستی سه و نیم درصد هزینه ی دادرسی را پرداخت نمایید که البته این مقدار می تواند با توجه به میزان سکه ی مطالبه شده، پول قابل توجهی باشد.

اگرچه زوجه می تواند در صورت نداشتن هزینه ی دادرسی، درخواست اعسار نماید؛ ولی برخی دادگاه ها اعسار را قبول نمی کنند.

کدام اموال شوهر قابل توقیف نیستند؟

اموالی که قابل توقیف نبوده و در صورت توقیف شدن، شوهر می تواند نسبت به آن اعتراض داشته باشد مستثنیات دین می گویند. مستثنیات دین عبارتند از:

 • منزلی که در شان و منزلت محکوم علیه باشد.
 • اثاث مورد نیاز برای رفع حوائج زندگی محکوم علیه
 • کتاب و ابزار علمی تحقیقاتی مناسب با شان و منزلت محکوم علیه
 • تلفن مورد نیاز محکوم علیه
 • آذوقه ی مورد احتیاج برای محکوم علیه و اشخاص تحت تکفل او برای زمانی که عرفا می توان آذوقه را ذخیره نمود.

از طریق اجرای ثبت چگونه می توان مهریه را به اجرا گذاشت؟

در رابطه با این سوال که نحوه به اجرا گذاشتن مهریه از طریق اجرای ثبت چگونه است؟ باید گفت: برای این کار بایستی به همراه اصل عقدنامه، به دفتر خانه ی ازدواج مندرج در شناسنامه مراجعه نمایید. در صورتی که آدرس دفترخانه عوض شده باشد بایستی به کانون سردفتران ازدواج یا اداره ی ثبت شهرتان برای پیدا نمودن آدرس جدید مراجعه نمایید.

بعد از یافتن دفترخانه، طی یک درخواست کتبی از سردفتر بخواهید برایتان اجراییه صادر نماید. سپس سردفتر بعد از درخواست زوجه، اجراییه ای به میزان مهریه صادر کرده و به آدرس زوج از طریق پست می فرستد. سپس بایستی به اداره ی ثبت احوال شهرتان رفته و در آنجا مشخص نمایید که برای چه میزان مهریه بایستی محکوم علیه را ممنوع الخروج کرده و برای چه مقدار دیگر درخواست توقیف اموال کنید.

چند نکته در رابطه با مهریه

در اینجا به ذکر چند نکته در رابطه با پرداخت مهریه می پردازیم. این نکات عبارتند از:

 • نکته ای که برای پرداخت مهریه وجود دارد این است که در زمان عقد، در عقدنامه می توان ضامن گرفت. یعنی یک نفر مثل مادر شوهر یا پدر شوهر عقدنامه را به عنوان ضامن امضاء می کند.
 • اگر مهریه را مالی غیر منقول ( مغازه، زمین، آپارتمان و ..) قرار دادید؛ حتما شماره پلاک ثبتی و شماره قطعه را ذکر نمایید.
 • اگر مهریه وجه نقد باشد، در زمان گرفتن آن به نرخ روز حساب می شود. اگر هم شوهر فوت کند، مهریه به نرخ روز و تا تاریخ فوت محاسبه می گردد.
 • در قوانین جدید، مهریه تنها تا 110 سکه یا معادلش به نرخ روز محاسبه شده و شوهر موظف به پرداختن آن است. بیشتر از این مقدار، امکان جلب شوهر بواسطه ی نپرداختن مهریه وجود ندارد.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.