صورتمجلس تفکیکی مبحثی است که در این مقاله قصد بررسی آن را داریم.

تفکیک ملک به معنای تقسیم کردن مال غیر منقول مثل زمین و خانه به قطعات ریزتر است. ما در مقاله ی زیر به بررسی صورتمجلس تفکیکی می پردازیم.

تفکیک و افراز چه تفاوتی با یکدیگر دارند؟

افراز به معنای تقسیم نمودن مال غیر منقول مشاع میان شرکا به اندازه ی سهم هر یک از آن هاست.در افراز بایستی که حتما ملک بهشکل مشاع باشد.ولی در تفکیک، هنگامی که مالک تنها 1 نفر باشد، می تواند نسبت به تفکیک ملک اقدام کند.

چنانچه ملک مشاعی تفکیک گردد، اشتراک آن باقی می ماند ولی در افراز ملک مورد نظر از حالت مشاع خارج شده و سهم هر کدام از شرکا مشخص و تفکیک می شود. مبنای افراز طبق سهم هر یک از شرکاست اما در تفکیک، مبنا این است که فروش هر یک از قطعات ساده تر انجام گیرد.

چنانچه در افراز اختلافی پیدا شود، تعیین تکلیف با دادگاه است اما در تفکیک در صلاحیت اداره ثبت می باشد. گفتنی است اداره ی ثبت این صورتمجلس را در 3 نسخه تنظیم می کند. یک نسخه برای ملک، یکی برای دفترخانه و دیگری برای بایگانی شدن در پرونده ی ثبت.

تفکیک آپارتمان به چه صورت است؟

چنانچه چند ساختمان به شکل مجزا، در یک زمین بنا شده باشند و طبق پایان کار دارای مشاعاتی مثل راهرو، انبار، راهرو و سیستم برودتی و .. باشند، اداره ی ثبت تنها با رعایت قوانین به تفکیک اعیان می پردازد و در مواقعی که این ساختمان ها دارای مشاعات نباشند، اداره ی ثبت فقط نسبت به تفکیک کردن اعیان و عرصه اقدام خواهد کرد.

تفکیک اعیان و عرصه به چه صورت انجام می گیرد؟

تفکیک اعیان به وسیله ی اداره ی ثبت محل وقوع ملک ( برای ملک مشاع و غیر مشاع) صورت می گیرد و در نهایت ملک به قطعاتی مشخص تبدیل می شود.

برای درخواست صورتمجلس تفکیکی، تفکیک عرصه نیز به این شکل است که ابتدا متقاضی به شهرداری منطقه مراجعه کرده و تقاضای نقشه ی تفکیکی را می نماید. شهرداری هم طبق قانون، نقشه را به متقاضی داده و نسخه ی دیگرش را نیز به اداره ی ثبت ارسال می کند. سپس متقاضی به دفتر اسناد رسمی می رود و از اداره ی ثبت، تقاضای استعلام برای تفکیک کردن پلاک ثبتی خویش را می نماید.

بعد از این که متقاضی استعلام را دریافت کرد و آن را به اداره ی ثبت داد، رئیس واحد ثبت، موضوع را به مسئول املاک می دهد تا مالکیت وی مشخص بشود. سپس با گواهی دفتر املاک، رئیس واحد ثبت به نماینده ی ثبت ماموریت می دهد که ازآنجا بازدید کند.

چنانچه نقشه بردار ثبتی، مغایرتی را بین سند مالکیت و نقشه ی شهرداری مشاهده نکرد،  یک گواهی مبنی بر عدم تجاوز ملک به معابر و شوارع را صادر می کند. در نهایت نماینده ی ثبت نیز، مبادرت به تنظیم کردن صورتمجلس تفکیکی عرصه می نماید.

تفکیک اعیان و عرصه چه تفاوتی با هم دارند؟

تفکیک اعیان و عرصه از نظام مشابهی تبعیت می کنند. با این تفاوت که در تفکیک نمودن اعیان، اخذ گواهی پایان کار از طرف شهرداری الزامی است.

در هر دو، بعد از طی مراحل لازم، جداسازی اعیان و قطعه بندی عرصه در برگه ای به نام صورتمجلس تفکیکی تنظیم می شود.

کاربرد صورتمجلس تفکیکی

صورتمجلس تفکیکی با سه هدف زیر انجام می شود:

  • با هدف صادر شدن اسناد قطعات مفروزی
  • با هدف تنظیم تقسیم نامه ی بین مالکین مشاعی
  • با هدف فروش قطعات مفروزی

برای دریافت صورتمجلس تفکیکی چه مدارکی نیاز است؟

برای دریافت صورتمجلس تفکیکی مدارکی لازم است. این مدارک عبارتند از:

  • مدارک شناسایی مثل کارت ملی و شناسنامه
  • ارائه ی اسناد مالکیت و گواهی پایان کار

دادخواست الزام به دریافت صورتمجلس تفکیکی

چنانچه فروشنده ی ملک در مبایعه نامه ی خود، برای تنظیم سند رسمی تعهد داده باشد و ملک مزبور به علت نوساز بودن فاقد صورتمجلس تفکیکی بوده باشد؛ از جایی که برای اخذ سند نیاز به دریافت صورتمجلس تفکیکی است، خریدار  ملک می تواند طی دادخواستی فروشنده را برای اخذ صورتمجلس تفکیکی وادار نماید.

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *