شورای حل اختلاف مبحثی است که در این مقاله قصد بررسی آن را داریم.

یکی از اقدامات نیک انسانی که قبل از قانونگذاری در کشور انجام می شد، حل اختلاف به وسیله ی حکام و مجتهدان شرعی بود. این موضوع تا جایی اهمیت داشت که در سال 1290 در قانون، اصول محاکمات قانونی راهکاری را برای حل کردن اختلافات در نظر گرفت.

بر این اساس، رسیدگی به اختلافات در صلاحیت محاکم قرار داده شد و بعد ها در قبل و بعد انقلاب نیز قوانین مختلفی در این مورد به تصویب رسید. تا این که با افزایش جمعیت و همچنین بروز اختلافات حقوقی، مراجعه ی مردم به دادگستری زیاد شد، تا جایی که در این زمان این نیاز احساس شد که بعضی از اختلافات به وسیله ی سازش و داوری حل گردد.

سرانجام در قوانین کشور در سال 1380، نهادی با نام شورای حل اختلاف پیش بینی شد و 1 سال بعد هم با همکاری قضات، خیرین و مردم شروع به فعالیت کرد. ما در مقاله ی زیر به بررسی وظایف این شورا می پردازیم.

شورای حل اختلاف به چه مواردی رسیدگی می کند؟

شورای حل اختلاف به آسیب شناسی و بررسی و پیگیری مشکلات و معضلات جامعه می پردازد. همچنین صلح و سازش میان اشخاص حقوقی و حقیقی غیر دولتی از دیگر وظایف شورای حل اختلاف می باشد.

طبیعی است شخصی که به دستگاه قضا مراجعه می نماید، کمتر سازش را قبول نماید ولی شخصی که به شورا مراجعه می نماید، قطعا نظرش سازش است و می توان در شورای حل اختلاف از ابزار سازش برای وی استفاده نمود.

شخصی که به دادگستری می رود، چنانچه حکم بر خلاف وی داده شود، ممکن است فکر کند که دادگاه را باخته است. در اینجا طبیعی است که فرد بازنده در رابطه با پرونده اش ناراحت باشد ولی در شورای حل اختلاف، به علت این که دوطرف با سازش کردن به نتیجه ی مطلوب می رسند، دیگر برنده یا بازنده مطرح نبوده و همه از حکم داده شده رضایت دارند.

چه اختلافاتی به شورای حل اختلاف مربوط نمی شود؟

اختلافاتی که به این شورا مرتبط نمی باشد عبارتند از:

 • اختلاف در اصل طلاق، اصل نکاح، رجوع، فسخ نکاح و نسب.
 • اختلاف در اصل وصیت، وقفیت و تولیت.
 • دعاوی مرتبط با ورشکستگی.
 • دعاوی مرتبط با اموال دولتی و عمومی.

اعضای شورا چه کسانی هستند؟

اعضای این شورا عبارتند از:

 • عضو اصلی که 3 نفر هستند.
 • عضو علی البدل که 2 نفر هستند.
 • فردی که به وسیله ی علی البدل تعیین می گردد.
 • مسئول دفتر که به وسیله ی رئیس شورا پیشنهاد می گردد.
 • قاضی شورا از طریق رئیس قوه ی قضاییه و از بین قضات شاغل منصوب می گردد.

شورای حل اختلاف به چه صورت به پرونده ها رسیدگی می کند؟

رسیدگی در این شورا با درخواست شفاهی و یا کتبی است. گفتنی است در این درخواست بایستی به موارد زیر اشاره بشود:

 • موضوع خواسته
 • نام و فامیل، مشخصات و همچنین آدرس طرفین دعوا.
 • دلایل درخواست.

گفتنی است در امور کیفری هزینه ی دادرسی 5000 ریال و در امور مدنی، هزینه ی دادرسی 30000 ریال می باشد.

برخی وظایف دبیر شورای حل اختلاف

برخی وظایف دبیر این شورا عبارت است از:

 • ثبت نمودن پرونده ها در دفاتر ثبت شورا بعد از دستور رئیس شورا
 • دبیر شورای حل اختلاف احضاریه ها را صادر نموده و به واحد ابلاغ دادگستر یتحویل می دهد.
 • مهر کردن پشت همه ی برگه های پرونده و شمارش کردن آن ها
 • تایپ کردن همه ی دادنامه های شورا و سپس منطبق کردن تایپ شده با دادنامه و سپس برطرف کردن اشتباهات و تحویل دادن آن به رئیس شورا.
 • نظم و انضباط ایجاد کردن در بایگانی و نحوه ی ثبت کردن در دفاتر شورا.
 • بایگانی پرونده ها

 

 

 

 

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *