حق مشاوره وکیل موضوعی است که در این مقاله قصد بررسی آن را داریم.

وکیل شخصی است که به واسطه ی عقد وکالت از سمت فرد دیگری اعم از حقیقی یا حقوقی برای انجام دادن کاری مامور می گردد. وکلا به مشتریانشان مشاوره ی حقوقی داده و گاهی به عنوان نماینده ی آن ها نیز عمل می کنند. این مشتریان می توانند گروهی از افراد، شرکت ها و یا اشخاص حقوقی باشند.

وکیل بایستی در زمینه ی وکالت خود تحصیلات و تجربه ی کافی داشته باشد. یک وکیل مجرب باید مهارت های نوشتاری و سخنوری را در حدی عالی داشته باشد. همچنین وکیل باید اعتماد به نفس بالا داشته و توان تجزیه، تحلیل اطلاعات را داشته باشد.ما در مقاله ی زیر به بررسی حق مشاوره وکیل می پردازیم.

طبق قانون میزان حق مشاوره وکیل چقدر است؟

طبق ماده ی 19 میزان حق مشاوره وکیل در صورتی که میان موکل و وکیل توافقی نشده باشد، طبق تعرفه ی کانون وکلای دادگستری خواهد بود که برای اشخاص ثالث تعرفه ای معتبر است. اما اگر طبق قرارداد حق مشاوره وکیل کمتر از تعرفه ی وکالتی باشد، همین میزان معتبر خواهد بود.

طبق ماده ی 3، میزان حق مشاوره وکیل در مواقعی که حکم دادگاه از بابت بهای خواسته قطعی باشد، ده درصد از بهای خواسته و حداقل صدو پنجاه هزار ریال و حداکثر تا سیصد هزار ریال می باشد. گفتنی است مبالغ مذکور از حیث میزان خواسته با توجه به تغییرات در شورای حل اختلاف و صلاحیت دادگاه ها موضوعیت ندارد.

چنانچه حکم از بابت بهای خواسته قطعی نباشد به ترتیب زیر تعیین می گردد:

  • تا مبلغ 100 میلیون ریال، شش درصد بهای خواسته می باشد. حداکثر این مبلغ نیز تا 6 میلیون ریال است.
  • نسبت به مازاد 100 میلیون ریال تا 1 میلیارد ریال به میزان 4% از بهای خواسته خواهد بود. حداکثر این مبلغ نیز تا 42 میلیون ریال خواهد بود.
  • نسبت به مازاد 1 تا 5 میلیارد ریال، 3% بهای خواسته خواهد بود. حداکثر این مبلغ نیز تا 162 میلیون ریال است.
  • نسبت به مازاد 5 میلیارد ریال، 2% بهای خواسته خواهد بود. حداکثر این مبلغ نیز تا 200 میلیون ریال است.

لازم به ذکر است که به موجب تبصره ی همین ماده، سنوات خدمت، درجه ی تحصیلی و حوزه ی قضایی خدمت می تواند باعث  افزایش  میزان حق مشاوره وکیل شود.

چنانچه وکیل با پنهان کاری در وکالتنامه،حق مشاوره وکیل را طبق تعرفه ی قانونی اعلام و با این ماخذ اقدام به ابطال تمبر نماید؛ اما میزان بیشتری را دریافت کرده باشد، عمل وکیل طبق ماده ی 201، قابل تعقیب جزایی می باشد.

حق مشاوره وکیل در جرایم کیفری چقدر خواهد بود؟

همچنین طبق ماده ی 8 آیین نامه، در موردجرایم کیفری و دعاوی غیر مالی، میزان حق مشاوره وکیلتعیین تکلیف نشده است. مثلا در دعاوی کیفری که مستلزم جزای نقدی، مجازات شلاق، قصاص عضو، مشمول حد، دیه ی عضو، حبسی کمتر از ده سال، حداکثر میزان حق مشاوره وکیل تا 5 میلیون ریال است. شاید به خاطر وجود چنین قوانینی باشد که موجب سرپیچی و تخلف از قانون می گردد.

در صورت تخطی وکلا بابت حق مشاوره به کجا باید مراجعه نمود؟

وکلا نباید به علت رضایت موکل یا پایین بودن تعرفه، مبلغی سنگین و خارج از تعرفه دریافت نمایند. چون زمانی که موکل به عنوان یک فرد گرفتار به نزد وکیل می رود، در واقع برای رهایی از مشکل در مقابل مساعدت وکیل تسلیم شده است.

در اینمواقع وکیل هم نباید سوگند و تعهد خویش را نادیده بگیرد. اگرچه بیشتر وکلا، مقید، متدین و قانونمند هستند اما عده ای معدود و انگشت شمار، با دریافت حق مشاوره ای نجومی، منزلت و شان بقیه را مخدوش می نمایند و موجب بی اعتمادی مردم نسبت به این قشر زحمت کش می شوند.

طبق قانون، چنانچه وکیلی در انجام وظایف قانونی اش، تخطی کند با شکایت موکل در مرکز مشاوران یا کانون وکلا یا هر دو ارگان، تحت تعقیب قانونی قرار می گیرد. حتی اگر باعث وارد آمدن خسارتی به موکل شده باشد بایستی به درخواست موکلش آن خسارت را جبران نماید.

طبق ماده ی 53 تا 89 قانون، شکایت از اخلاق، رفتار و همچنین تخلفات وکلا می تواند به صورت شفاهی و کتبی باشد. شکایت مربوطه از طریق دادستانی به دادیاران برای پیگیری و بررسی فرستاده می شود. علاوه بر موکلین، سایر افراد هم می توانند تخلفات وکلا را به کانون وکلای دادگستری اعلام نمایند. کانون وکلا نیز به دادسرای انتظامی تمامی موارد را مطرح کرده و مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.