اخراج کارگر و کارمند یکی از چالش برانگیزترین بحث هایی است که در بخش های روابط کار وجود داشته و هست. کارفرمایان پس از مشاجره یا رضایت نداشتن از کارگر به هر دلیلی، نخست سراغ قطع رابطه با وی و اخراج کارگر و کارمند خود می روند.

اخراج کارگر و کارمند

کارگر تصور می کند که کارفرما می تواند در هر شرایطی او را اخراج کند. همیشه اخراج باعث ترس وی بوده است، چرا که نگران است با انجام ندادن کارهای غیر مرتبط با کار، شغلش را از دست بدهد.

اطلاع یافتن از شرایط اخراج کارگر و کارمند و شرایط و نحوه مطالبه حقوق معوقه و بیمه می تواند باعث توسعه ی عدالت در روابط کاری گردد. از سوی دیگر عدم توجه کارفرمایان به ضوابط و شرایط اخراج کارگر و کارمند می تواند باعث ایجاد دردسرهای زیادی برای او بشود.

ما در مقاله ی زیر به بررسی شرایط و ضوابط اخراج کارگر و کارمند و شرایط و نحوه مطالبه حقوق معوقه و بیمه می پردازیم.

برای شکایت از کارفرما چه کارهایی را باید انجام داد؟

در خصوص شرایط و نحوه مطالبه حقوق معوقه و بیمه باید گفت برای این کار رعایت چند نکته الزامی است. این نکات عبارتند از:

 • ابتدا شعبه ی بیمه خود را پیدا نمایید. مرکز بیمه رابطه ی مستقیمی با اداره ی کار دارد، شما از همین طریق می توانید شعبه ی اداره کار خود را پیدا نمایید.
 • به اداره ی کار بروید و نامه ای برای شعبه ی بیمه گذاری خود بگیرید. این نامه خیلی مهم است.
 • نامه را گرفته و به کارگزاری بیمه که در آنجا ثبت نام بیمه ی خود را انجام دادید ببرید و در آنجا سوابق بیمه ای خود را جمع آوری نمایید.

سوابق بیمه ای خود را به واحد ارجاع در اداره کار ببرید و فرم دادخواست شکایت را دریافت می کنید. در این فرم شما باید اطلاعات شخصیتان را به همراه آدرس محل کار و علتهای تنظیم  دادخواست شکایت را نمایش می دهد. شما در پایین فرم، علت تنظیم دادخواستتان را بابت حقوق می نویسید.

 • اداره ی کار هم نامه ای را با عنوان نامه ی سازش به شما می دهد و شما باید آن نامه را به کارفرمایتان بدهید تا از زمان جلسه ی سازش که معمولا در دو هفته بعد برگزار می شود باخبر بشود.
 • جلسه ی سازش در ادره ی کار برگزار می شود و کارگر و کارفرما باید دلایل و مدارک خویش را ارائه دهند. چنانچه این جلسه به نتیجه برسد، دامنه ی شکایت از کارفرما به پایان می رسد. اما اگر به هر علتی، مثل این که کارفرما در جلسه ی سازش شرکت نکند یا این که توافقی حاصل نشود، کار به شکایت از کارفرما و جلسه ی تشخیص از بابت حقوق می رسد.
 • معمولا جلسه ی تشخیص به فاصله ی 2 هفته پس از جلسه ی سازش تشکیل می شود. اداره ی کار نامه ی جلسه ی تشخیص را به کارفرما و کارگر ابلاغ می کند. چنانچه یکی از طرفین اعتراضی داشته باشد، پرونده به جلسه ی حل اختلاف ارجاع می گردد.
 • این جلسه آخرین جلسه ی شکایت در اداره ی کار است. در این جلسه، کارگر و کارفرما اسناد و مدارک مربوطه را تحویل دادگاه می دهند. سپس رای نهایی دادگاه صادر می گردد.

چند نکته در رابطه با شکایت از کارفرما برای مطالبه ی حقوق

در رابطه با شرایط و نحوه مطالبه حقوق معوقه باید گفت که برای این کار، رعایت چند نکته ضرورت دارد. این نکات عبارتند از:

 • سعی نمایید که با یک سند یا مدرک، دادخواست شکایت حقوق را مطرح نمایید. مثلا سنوات و یا حقوق و پاداشی را که دریافت نکرده اید را با ذکر علت ذکر نمایید.
 • در اداره ی کار، بخش اطلاعات شما را راهنمایی خواهند کرد. همچنین در کارگزاری بیمه، بخش مشاوره ای برای ارباب رجوعان مشخص شده است.
 • چنانچه با اسناد و دلایل معتبر، دادخواست شکایت بابت حقوقتان را تنظیم نمایید، بدانید که دادگاه 100% به نفع شما تمام خواهد شد و شما در آنجا پیروز خواهید شد و کارفرما چاره ای به جز قبول رای صادر شده از ااره کار ندارد.
 • چنانچه کارفرما از حکم صادره سرپیچی کند، شما می توانید نامه ی اجراییه را از اداره ی کار گرفته و به شعبه ی قضایی بفرستید. شعبه ی قضایی نیز ماموری را در اختیار شما قرار می دهد که بتوانید حقتان را از کارفرما بگیرید. تنها در 1% موارد کارفرما آن قدر مقاومت می کند که کار به ماموران قضایی برسد.

 در رابطه با این موضوع اصلا نگران نباشید. کارفرما نمی تواند حقی را از شما ضایع کند چرا که قانون از کارگر حمایت می کند.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.